Попуст за навремени пријави Курс по Сметководство - Февруари 2019

Котизацијата за учество е 11.700,00 ден за пријави до 20 Февруари 2019 г. Потврда за учество со уплата на 1 рата 3.900,00. 10% попуст за пријава на два и повеќе учесници. Настава: среда и четврток 19.40-21.40 ч. 

пријава на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/sites/default/files/prijava_za_kurs_smet...

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство.
Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие. Програма на обуката на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/tematskiobuki/smetkovodstvoobuka