Обуки

Обуките во КОСМО Иновативен Центар ги зголемуваат вашите вештини на професионално ниво и ве квалификуваат за работни места кои значат вработување или напредок во кариерата. На обуките вашето искуство ќе биде надградено со нови методи кои се практикуваат во деловното работење, ќе го збогатите вашето портфолио, проширите сертифицираните квалификации и ќе ја задржите самодовербата со менторска поддршка од тимот на искусни експерти и претприемачи на КОСМО и по завршување на формалната настава. Обуките се реализираат за поединци кои се пријавуваат во отворени групи со јавни термини и распоред или за интерни групи во компании и организации кои се грижат за континуирана едукација на персоналот и на извршниот менаџмент. Обуките се реализираа како семинари: интерни тим билдинг, менторски програми и како дуални обуки: 30-40% теоретска настава, 60-70% практична настава. 

Дуални Обуки

Сертифицираната тренинг програма за дуални обуки која ги надополнуваат вашите квалификации (или преквалификува) и ве подготвуваат за работа на типични работни места во одделите за сметководство, финансии, подготовка на проектни концепти и раководење на проекти, како и за... повеќе...

Семинари

Програмите на семинарите во КОСМО Иновативен Центар се подготвени да презентираат најнови информации и применети методи во деловното работење согласно тековните законски одредби и меѓународни стандарди. Учесниците на семинарите ги надополнуваат своите знаења и практични ... повеќе...

Меѓународни Обуки

КОСМО Иновативен Центар во соработка со Индустриската Стопанска Комора на Нирнберг, Германија, Федералната Стопанска Комора на Австрија, Фондацииите Swisscontact и Helvetas - Швајцарија и Индустриската Стопанска Комора на Штаерска, Словенија нуди повеќе меѓународно... повеќе...