Меѓународни Обуки

КОСМО Иновативен Центар во соработка со Индустриската Стопанска Комора на Нирнберг, Германија, Федералната Стопанска Комора на Австрија, Фондацијата Swisscontact, Швајцарија и Индустриската Стопанска Комора на Штаерска, Словенија нуди повеќе меѓународно сертифицирани програми и специјализации за специфични теми на маркетинг, менаџмент, угостителство и хотелиерство и енергетска ефикасност.

ЕУРЕМ - EUREM European Energy Manager

ОБУКА 2018 - Национална сертификација за Енергетски Менаџери согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска Ефикасност на РМ (во подготовка)

повеќе...

9th International Conference for European EnergyManagers

ПОВИК за учество 6-7 Ноември 2018, Прага, Чешка

повеќе...