Меѓународни Обуки

КОСМО Иновативен Центар во соработка со Индустриската Стопанска Комора на Нирнберг, Германија, Федералната Стопанска Комора на Австрија, Фондацијата Swisscontact, Швајцарија и Индустриската Стопанска Комора на Штаерска, Словенија нуди повеќе меѓународно сертифицирани програми и специјализации за специфични теми на маркетинг, менаџмент, угостителство и хотелиерство и енергетска ефикасност.

ЕУРЕМ - EUREM European Energy Manager

ОБУКА 2020 - Национална сертификација за Енергетски Менаџери согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска Ефикасност на РМ (во подготовка)

повеќе...

10th International Conference for European EnergyManagers

ПОВИК ЗА НОМИНИРАЊЕ ПРОЕКТИ

Номинација на проекти ќе се реализира на GREEN ENERGY DAY 2019 на 17 Октомври 2019 год. https://www.sbch.org.mk/content/green-...

повеќе...