Практична обука за Финансиско и Материјално Сметководство - Група Септември 2022

Септември 2022 ! 

Котизацијата 15.600,00 ден. 1 рата 3.900,00 (плаќање на 4 месечни рати) 10% попуст за пријава на два и повеќе учесници. Настава: вторник и четврток 18.00-20.00 ч. 

пријава на линк >>> 

http://www.cosmoinnovate.com.mk/sites/default/files/prijava_za_kurs_smet...

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство.
Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие. Програма на обуката на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/dualniobuki/smetkovodstvoobuka