Прилози

ACCOUNTING-INFORMATION SYSTEM

Irena Krstevska

http://www.sbch.org.mk/profile-avtor/115

 

The overall operation of the company...

повеќе...

FINANCIAL REPORTS FOR THE NEEDS OF COMPANY MANAGEMENT

Veysel Saraç

http://www.sbch.org.mk/profile-avtor/114

 

In their decision-making, managers,...

повеќе...

PUBLIC RELATIONS - A TOOL FOR A SUCCESSFUL COMMUNICATION STRATEGY

Katerina Veljanovska Blazevska

http://www.sbch.org.mk/profile-avtor/111

 

Everything you do or...

повеќе...

МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ

Овие активности го обликуваат менаџмент системот за човекови ресурси на организацијата, систем кој има пет главни...

повеќе...