• Почетна
 • Услуги
 • Обуки
 • Производи
 • Референци
 • За нас
 • Контакт

COSMO Project Center


поддршка на приватни

мали и средни претпријатија

     инвестиции             МСП-менаџмент        МСП-маркетинг               обуки
        
повеќе...                   повеќе...                    повеќе...                   повеќе... 

Економската програма е насочена кон поддршка на приватни мали и средни претпријатија (МСП). Ние работиме со локални претпријатија, но развиваме и соработка со странски компании. Областите на нашата експертиза се:

 • финансирање на проекти

 • инвестициски (проектен) менаџмент

 • изработка на тендерска документација

 • total quality management и негова имплементација во мали и средни претпријатија

 • мултимедијални презентации

 • e-Business консалтинг

 • e-Marketing

КОСМО Иновативен Центар е интернационална консалтинг-компанија.

Ние нудиме консалтинг-услуги за производни, услужни и трговски претпријатија.

КОСМО Иновативен Центар е македонски лидер во формалната life long едукација и обука (VET) и неформалната интерна едукација во компаниите, правно-економски, финансиски и маркетинг outsourcing consulting, проектирање и консалтинг во производно-енергетските технологии и градежништвото.

КОСМО Иновативен центар обезбедува TQM (Total Quality management) консалтинг-програма за производни, услужни и трговски претпријатија.

Целта на оваа програма е да се обезбеди солидна платформа од која претпријатието ќе може да ги реализира продажбата и маркетингот, но и да обезбеди економски ефикасен и квалитетен менаџмент-систем на претпријатието.

Презентации

КОСМО Иновативен Центар организира мултимедијални презентации на барање на претпријатија, комерцијални здруженија и бизнис-организации, владини установи и стопански комори, со цел дистрибуција на бизнис-информации на коминтенти и соработници за позитивен развој на меѓусебната доверба и деловна соработка.


e - Business консалтинг

Екипа на КОСМО Иновативен Центар прави анализа на вашите бизнис-процеси и подготвува совети за вашите e-Business можности. Имплементацијата на овие совети подразбира:

подготовка на проектно решение базирано на ICT (информатичка и комуникациска технологија) врз процесите на маркетингот, продажбата и системот на контрола на квалитетот

изработка и реализација на ICT базирано техничко решение на процесите

воведување на систем за квалитет

обука на персоналот од претпријатието за функционална имплементација и одржување на процесите на системот

најдобар избор на квалитетна обука


Економската програма на КОСМО Иновативен Центар нуди сертифицирана бизнис-ориентирана обука на индивидуи подготвени за доквалификација и напредок во кариерата или интерна обука на компании кои се грижат за континуирана едукација на извршниот менаџмент.

Успешно следејќи ги реализираните обуки во минатогодишните циклуси, програмата за оваа година е подобрена и нуди поголем избор на нови курсеви и обуки.
повеќе...

    што е lifelong learing?

 

Total Quality Management (TQM) is a management philosophy that seeks to integrate all organizational functions (marketing, finance, design, engineering, and production, customer service, etc.) to focus on meeting customer needs and organizational objectives.

The ISO 9000:2001 standards are produced by an international consensus of countries with the aim of creating global standards of product and service quality. These sets of standards form a quality management system and are applicable to any organization regardless of product, service, organizational size, or whether it's a public or private company.

 

контакт
д-р Сузана Илјовска
маркетинг-консултант

тел. (02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

градежништво

консалтинг-услуги
во градежништво

животна средина

подобрување
на управувањето
со животната средина

индустрија

унапредување
на производството
кај малите и средните претпријатија

COSMO Project Center

поддршка на приватни мали и средни претпријатијаКОСМО ПРЕГЛЕД
Информативно издание на КОСМО Иновативен Центар. Неделно ве информираме за нови иновативни бизнис-решенија и активности кои ги објавуваме јавно како КОСМО ПРЕГЛЕД.

МАЛ БИЗНИС-ИНФО
Тематско периодично издание, во кое ќе се обработуваат теми од интерес на малите и средни претпријатија во Македонија.

пријавете се... бидете во тек...

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.