• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

КОСМО Иновативен Центар обезбедува TQM (Total Quality Management) консалтинг-програма за производни, услужни и трговски претпријатија. Целта на оваа програма е да се обезбеди солидна платформа од која претпријатието ќе може да ги реализира продажбата и маркетингот, но и да обезбеди економски ефикасен и квалитетен менаџмент-систем на претпријатието.

COSMO Project Center

          инвестиции             МСП-менаџмент        МСП-маркетинг               обуки
        
       
повеќе...                     повеќе...                  повеќе...                  повеќе...

Програмата се реализира во три фази:

  • бизнис-анализа

  • имплементација

  • одржување на TQM-системот

e - Business консалтинг

Екипа на КОСМО Иновативен Центар прави анализа на вашите бизнис-процеси и подготвува совети за вашите e-Business можности. Имплементацијата на овие совети подразбира:

подготовка на проектно решение базирано на ICT (информатичка и комуникациска технологија) врз процесите на маркетингот, продажбата и системот на контрола на квалитетот

изработка и реализација на ICT базирано техничко решение на процесите

воведување на систем за квалитет

обука на персоналот од претпријатието за функционална имплементација и одржување на процесите на системот


RISK MANAGEMENT SOFTWARE (pdf.)

PARIS е иновативна софтверска алатка и методологија која ќе ви помогне во менаџирањето на вашите бизнис-процеси, документи, ризици и контрола. Секое претпријатие кое сака да изгради интернационален процес-менаџмент систем може да го намали времето и трошоците користејќи го PARIS-софтверот и методологијата.
Уште нешто: скоро секој вид на сертификација бара воспоставен процес-менаџмент во претпријатијата.

PARIS
-софтверот ја нуди можноста за креирање интегрален систем според ISO-стандардите, дополнета со автоматско креирање на работни документи, сигурност на информациите и едноставна примена со минимална обука за вработените.

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел. (02) 244 8077,
075 438 576


(02) 244 8134

градежништво

консалтинг-услуги
во градежништво

животна средина

подобрување
на управувањето
со животната средина

индустрија

унапредување
на производството
кај малите и средните претпријатија

COSMO Project Center

поддршка на приватни мали и средни претпријатија

Ние се адаптираме на системскиот пристап на секој клиент и ги прилагодуваме активностите според потребите и барањата на бизнисот и целниот пазар.

STRATEGY & BUSINESS PLANNING
Унапредувањето на менаџерските бизнис-техники е секојдневна и континуирана потреба на модерното време за менаџерите на успешни мали и средни претпријатија.
повеќе...

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.