• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

Успешноста и стабилноста на компаниите не зависи од тоа колку е добар нивниот производ, туку колку добро пакување има истиот и колку добро компанијата го продава. Главна причина за неуспех на компаниите е нивното преголемо фокусирање на производот наместо на пазарот. Таквите компании полесно трошат многу пари обезбедувањето најдобри производи, а малку од нив ќе потрошат пари за вработување или најмување специјалисти за продажба и маркетинг.

COSMO Project Center

       инвестиции             МСП-менаџмент        МСП-маркетинг               обуки
        
    
повеќе...                     повеќе...                  повеќе...                  повеќе....

Beauty Macedonia

КОСМО Иновативен Центар како организација за поддршка на бизнисот има важна улога во поддршката на локалните претпријатија во извозот на европскиот и интернационалните пазари и градењето соработка со потенцијалните странски трговски партнери. Во промотивните печатени и мултимедијални материјали, саемски презентации и промоции во странски земји КОСМО Иновативен Центар го афирмира потеклото на македонските производи со знакот за препознатливост Beauty Macedonia. повеќе...

Презентации

КОСМО Иновативен Центар организира мултимедијални презентации на барање на претпријатија, комерцијални здруженија и бизнис-организации, владини установи и стопански комори, со цел дистрибуција на бизнис-информации на коминтенти и соработници за позитивен развој на меѓусебната доверба и деловна соработка.web site на Раде Кончар

 

   
   

мултимедијална презентација на МЕГА ДООЕЛ Скопје

 

web site на туристичка агенција NIKEX

web site на МЗТ Леарница АД Скопје

контакт-лице
д-р Сузана Илјовска

маркетинг-консултант
тел. (02) 244 8077,
075 438 576


(02) 244 8134

градежништво

консалтинг-услуги
во градежништво

животна средина

подобрување
на управувањето
со животната средина

индустрија

унапредување
на производството
кај малите и средните претпријатија

COSMO Project Center

поддршка на приватни мали и средни претпријатија

Идејата дека добриот производ сам ќе се продаде е погрешна во денешниот комплексен пазар, каде техниките на маркетингот и продажбата се многу поважни од тоа колку добро производот ја врши својата функција.МАРКЕТИНГ-ПРОМОЦИЈА И ПРОДАЖБА

Конкурентноста на претпријатието, стекната со креирање вредност за коминтентите, нејзиното одржување - постојано и континуирано - и разбирањето на потребите на коминтентите има потреба од маркетинг
-експертиза. Маркетинг-менаџментот развива и реализира стратегии за промоција што ги поттикнува купувачите да ја донесат својата одлука во процесот на купување. повеќе...

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.