• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт
 

Со повеќе од 50 високообразовани експерти, со вкупно комбинирано работно искуство од над 620 години, КОСМО Иновативен Центар е македонски лидер во формалната life long и неформалната интерна едукација во компаниите - правно-економски, финансиски и маркетинг outsourcing консалтинг, проектирање и консалтинг во производно-енергетските технологии.

Проблемот на децентрализиран сервис на компаниите го решивме единствени во Македонија. КОСМО Иновативен Центар на едно место ја нуди формулата (1+1)% за правно-економски, финансиски и маркетинг-консалтинг по годишен договор и месечна наплата + експертиза во производно-енергетските технологии по проектен договор и тековна наплата.

Услугите на КОСМО Иновативен Центар се поделени во следниве области: градежништво, животна средина, индустрија и економија.Економската програма е насочена кон поддршка на приватни мали и средни претпријатија. Ние работиме со локални претпријатија, но развиваме и соработка со странски компании.
Проверете ги областите на нашата експертиза.Управувањето и унапредувањето на производството кај малите и средни претпријатија се пресудни за нивниот развој и економски напредок. КОСМО им дава поддршка на производните претпријатија.
Овој прирачник (pdf.) е развиен како алатка за оние кои ќе одлучат да изберат консалтинг-услуги или обука од надворешна фирма. Прирачникот ќе ве води постепено низ чекорите кои треба да ги преземете.

english

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел. (02) 244 8077,
075 438 576


(02) 244 8134

градежништво

консалтинг-услуги
во градежништво

животна средина

подобрување
на управувањето
со животната средина

индустрија

унапредување
на производството
кај малите и средните претпријатија

економија

поддршка на приватни мали и средни претпријатија


ПРОДАЖНИ И ПРЕГОВАРАЧКИ ВЕШТИНИ

Значењето на деловното презентирање производи, услуги, проекти и идеи, како и презентирањето на сопствените способности пред работодавачот - се централни теми на овој семинар. Обуката е развиена со цел да се зголеми самодовербата на презентерите и да се научат релевантни техники за интерни и јавни презентации. Учесниците ќе добијат преглед на современите форми на презентирање и ќе им се претстават нови техники на реализирање презентации. повеќе...
 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.