• Почетна
 • Услуги
 • Обуки
 • Производи
 • Референци
 • За нас
 • Контакт

COSMO TRADE CENTER претставува трговски портал кој овозможува поддршка на извозната и увозната трговија на македонските мали и средни претпријатија преку размена на информации за производи и услуги за кои КОСМО Иновативен Центар се јавува како застапник, дистрибутер или агент.

КОСМО Иновативен Центар своите меѓународни трговски активности ги реализира со поддршка на персоналот во своите представништва:

д-р Сузана Илјовска

COSMO International Center – Toronto, Canada

претставништво на КОСМО Иновативен Центар за Северна Америка 

Јасмина Лазаревска

COSMO Trade Center – Goteborg, Sweden

претставништво на КОСМО ИНовативен Центар за Шведска

COSMO Trade Centar во претставништвото во Шведска организира промотивни активности и презентации на македонски производи и помага во трговските активности преку пристаништето Гетеборг, како влезно трговско пристаниште за скандинавските земји, Полска и Руската Федерација. 
Сертификат за даночен број издаден од Skatterverket (Шведска Даночна Агенција) за претставништвото на КОСМО Иновативен Центар во Шведска.


За специфичните потреби на македонскиот пазар
COSMO Trade Center може да понуди:

говедско месо со потекло од Канада

Red Brand канадско говедско месо без коски - хотелски/ресторански тип и погодно за употреба во смеси за производство на салами, колбаси, паштети, плескавици и сл. Месото е со оригинално потекло од Канада и САД, со гарантиран висок квалитет и берзанска цена.

Bird Gard - електронски уреди за заштита од птици

Bird Gard® претставуваат програмабилни производи за заштита од птици. Овие производи користат дигитално снимен звук на вознемирени птици и електронски адаптирани звуци кои ги бркаат несаканите птици од површини насадени со земјоделски производи, површини околу индустриски или станбени објекти, аеродроми, пристаништа и секаде каде птиците создаваат проблеми или можат да пренесат несакани болести. Системите се нудат во повеќе конфигурации адаптирани за специфичните потреби на корисниците.

   

Arcade Game Controlers - џојстици, глувчиња и адаптери за видео и компјутерски игри

X-Arcade™ е серија на контролери за игри кои имаат индустриски квалитет кој овозможува долготрајна употреба на вашиот PC, MAC™ или конзола за видео-игри.

џојстици за еден или два играчи                             глувче адаптирано за игри

                      
адаптери за следните конзоли за видео-игри:

 • Playstation One or Playstation Two™

 • Xbox™

 • Gamecube™

 • Dreamcast™

 • Apple™

 • Personal Computer

Македонски производи кои COSMO Trade Center ги нуди за интернационалните пазари се:

уреди за заварување и сечење

инвертори

Овие типови апарати се наменети за заварување на конструктивни челици како и квалитетни материјали со обложена електрода и TIG-постапка со контактно воспоставување на електричен лак.

Мала тежина, електронска регулација, едноставно користење, применливи во сите услови на работа.

исправувачи

  

воздушна плазма за сечење

сефови

 

мебел за деловни простории, хотели и ресторани

зголеми   зголеми

зголеми   зголеми

дистрибутивни и индустриски трафостаници
10/0,4 kV од 250 kVA до 1000 kVA
20/0,4 kV од 250 kVA до 1000 kVA
приклучни ормари
             

лимена ТС со вградена НН-табла составена од доводно поле и разводно поле со 9 изводи

НН-табла комплет довод и развод со директна компензација од 50 kVAг поле за улично осветление

Фазонски делови од лиено железо за лиено железни водоводни, гасни и други водови под притисок

Фазонските делови се изработуваат од нодуларен лив и од сив лив према барање на купувачот, а за работен притисок од PN 10 и PN 16 бари. Заштита од корозија се врши со премачкување од внатре и од надвор со IBITOL лак, кој не содржи елементи штетни по здравјето на луѓето. Исто така внатрешно и надворешно се врши заштита со поцинкување, а постои можност за внатрешна заштита со цементен малтер и епоксидна смола.

огранок со прирабници од сив лив

редуцир со прирабници од нодуларен лив

Фазонски делови од лиено железо за пластични водови под притисок

Фазонски делови потребни при проектирање и градење на подземни водови за снабдување со вода за пиење со работен притисок од 10 и 16 бари, како и за градење на други водови за ладна вода. Фазонските делови со прирабница овозможуваат приклучување на вентили, водомери и слично или премин од пластична на лиено челична или азбестно цементна цевка. Заштита од корозија се врши со премачкување од внатре и од надвор со IBITOL лак, кој не содржи елементи штетни по здравјето на луѓето.

спојка со прирабница и муф од нодуларен лив

редукција со муфови од сив лив


огрлица со приклучок за пластични цевки од сив лив

Arcade Game Controlers - џојстици, глувчиња и адаптери за видео и компјутерски игри

english

издаваштво

издаваштво

e-business

e-business


промоција и рекламирање

промоција и рекламирање
 

 


 


 

 

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.