• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

E-business значи водење бизнис по електронски пат, со помош на информации и интернет-технологија, а прилагоден на различни вкусови, навики и стилови на работење. За едно претпријатие претставувањето на e-mail-от е првиот чекор во e-business-от, но за други претпријатија e-business значи оформено разбирање дека коминтентите ќе можат да ги нарачаат производите во секое време и нарачката ќе се проследи директно во администрацијата за набавка и испорака.

Развојот на модерниот деловен свет потврдува дека имплементацијата на e-business-от секогаш им нуди големи предности во работењето на претпријатијата.
КОСМО Иновативен Центар ќе ви помогне во донесувањето на одлуката за воведување на
e-business-методите и прифаќањето на e-предизвикот во форма на:

web link рекламирање

мултимедијални бизнис-презентации

успешни web-презентации

e-business консалтинг

e-маркетинг

e-learning (distance learning)

Секоја од наведените области е наука сама за себе. КОСМО Иновативен Центар може да ви помогне во секоја од овие области.


 

web link рекламирање

КОСМО Иновативен Центар нуди можност за рекламирање со линкови кои тргнуваат од страните на нашата интернет-презентација:

линкови на долната линија

премиум-линкови

рекламни линкови

размена на банери

повеќе...

бизнис-презентации

Бизнис-презентациите на производните и услужните можности на претпријатијата пред одбрана група постоечки и потенцијални коминтенти е првиот и најважен чекор на патот кон секоја успешна продажба.

КОСМО Иновативен Центар организира презентации по барање на претпријатија, комерцијални здруженија и бизнис-организации, владини установи и стопански комори, со цел дистрибуција на бизнис-информации на коминтенти и соработници за поттикнување на позитивниот развој на меѓусебната доверба и деловната соработка.

успешни web-презентации

Првиот чекор кон e-маркетингот е да ги претворите вашите проспекти во web-презентација и да ги поставите на интернет. Со интернет-презентација, 24 часа ќе можете да ги претставувате вашите производи и услуги на коминтентите од целата планета.

Кога купувачот има можност да ви испрати порака пополнувајќи online-формулар и да побара дополнителни информации - тоа се вика реактивна интернет-презентација. Кога купувачот може да преминува на повеќе страни од презентацијата и да забележи повеќе производи и форми на набавка, тоа се вика интерактивна интернет-презентација.

КОСМО Иновативен Центар реализира интернет-презентации само со искусни дизајнери. Одличниот дизајн комбиниран со добра e-маркетинг стратегија ќе придонесат кон успешноста на вашата web-презентација.

e-business консалтинг

Екипа на КОСМО Иновативен Центар прави анализа на вашите бизнис-процеси и подготвува совети за вашите e-business можности. Имплементацијата на овие совети подразбира:

подготовка на проектно решение базирано на ICT (информатичка и комуникациска технологија) за процесите на маркетингот, продажбата и системот на контрола на квалитетот

изработка и реализација на ICT базирано техничко решение на процесите

воведување на систем за квалитет

обука на персоналот од претпријатието за функционална имплементација и одржување на процесите

e-маркетинг

Со имплементирањето на пазарно ориентираните ICT и e-commerce машини и маркетинг-процесите, во компанијата се прибираат повратни податоци од пазарите за понудените производи и услуги. Нашите консултанти, во соработка со одредениот персонал, ги анализираат овие податоци и подготвуваат рапорти, за да се утврди дали понудата на производот на целните пазари е оправдана и профитабилна.

Предложените мерки на промоција и реклами се реализираат во согласност со резултатите од направените анализи. Тековните активности за промоција и рекламирање опфаќаат подготовка на промотивни флаери, брошури и проспекти во повеќе димензии, плакати за билборд, дизајн и редизајн на препознатливо лого и слоган, подготовка на CD-ROM презентација, подготовка на групни промоции и презентации на семинари, саеми и сл., маркетинг-консалтинг и подготовка на годишен маркетинг план.

 
english
 

издаваштво

издаваштво

промоција и рекламирање

промоција и рекламирање

COSMO trade centar

COSMO trade centar

 

КАКО ДА ВИ ПОМОГНЕМЕ?
Како независен посредник со развиена интернационална мрежа, КОСМО Иновативен Центар може да обезбеди консалтинг на тема
e-business и интернет и може да ги поврзе потребите и понудата на заинтересираните страни.

ОБУКА И ТРЕНИНГ
(E-learning и Distance Learning)

Интерна обука во претпријатието или во простории на КОСМО Иновативен Центар според програмата на TQM-обуки, која опфаќа курсеви за Деловна комуникација и етика, Маркетинг во мали и средни претпријатија, Финансиско и сметководствено работење, Бизнис и менаџмент, Канцелариски и маркетинг софтвер.

КОСМО Иновативен Центар располага со одлично опремена сала за презентации со капацитет од 15 работни места.

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.