Практични Обуки

Сертифицираната тренинг програма ги надополнуваат вашите квалификации и ве подготвуваат за работа на типични работни места во одделите за маркетинг, комерција, сметководство, финансии, подготовка на проектни апликации за донаторски или комерцијални фондови, раководење на проекти, административно и канцелариско работење во јавни установи и организации, како и за управување со мали претпријатија. Сертифицираната тренинг програма нуди различни курсеви кои започнуваат со основни теми кои се продлабочуваат во методологии за извршување на работните задачи и подготовка на соодветна деловна документација.

Сметководство - комплетна обука

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство. Со успешна реализација на обуката учесниците ќе можат самостојно да водат сметководство на мали и средни претпријатија.  Учесниците на обуката можат...

повеќе...