ПОПУСТ за навремени пријави во Септемвриската група за курс по Сметководство

Котизацијата за учество е 11.700,00 ден со навремена уплата на 1 рата 3.900,00 ден. Редовна цена е 15.600,00 ден. Дополнителни 10% попуст за пријава на два и повеќе учесници. Почеток: 6 септември 2018 г. Настава: среда и четврток 19.40-21.40 ч. 

пријава на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/download/formular%20wd21.doc

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство.
Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие. Програма на обуката на линк >>> http://finger.mk/cosmo/obuki/tematskiobuki/smetkovodstvoobuka