ПОПУСТ за навремени пријави во Декемвриска група за курс по Сметководство

Котизацијата за учество е 11.700,00 ден со навремена уплата на 1 рата 3.900,00 ден. Редовна цена е 15.600,00 ден. Дополнителни 10% попуст за пријава на два и повеќе учесници. Пријавување до 20 Декември 2018 г. Настава: среда и четврток 17.30-19.30 ч. 

пријава на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/sites/default/files/prijava_za_kursevi.doc

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство.
Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие. Програма на обуката на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/tematskiobuki/smetkovodstvoobuka