ПОВИК за учество во делегацијата на ЕУРЕМ МК во Атина, Грција - Мај 2020 год.

Сите заинтересирани македонски компании заинтересирани за воспоставување деловна соработка со компании од Грција претставувани од Германско-Грчката Индустриска Стопанска Комора - партнерот на ЕУРЕМ МК во мрежата EUREM Consortium се повикуваат да пријават интерес за учество во делегацијата. Со секоја компанија ќе се работи поединечно за обезбедување потенцијален Грчки партнер, а согласно структурата на делегацијата ќе се организира и групна посета на организации и институции, вклучувајќи и учество на X-та Меѓународна Конференција на Европски енергетски менаџери.

Пријавување и информации на линк:

https://www.sbch.org.mk/povici/10th-international-conference-european-energymanagers-2020-athens-greece