Комплетна обука за Финансиско и Материјално Сметководство - Јуни-Јули 2019

Настава 11 Јуни 2019 г. Котизацијата за учество е 11.700,00 ден. 1 рата 3.900,00 (плаќање на 3 месечни рати) 10% попуст за пријава на два и повеќе учесници. Настава: вторник и четврток 17.30-20.10 ч. 

пријава на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/sites/default/files/prijava_za_kurs_smet...

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство.
Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие. Програма на обуката на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/tematskiobuki/smetkovodstvoobuka