Комплетна обука за Финансиско и Материјално Сметководство - Мај-Јуни 2019

Настава од 21 Мај - Пријавување до 28 Мај 2019 г. Котизацијата за учество е 11.700,00 ден. Потврда за учество со уплата на 1 рата 3.900,00. 10% попуст за пријава на два и повеќе учесници. Настава: вторник и четврток 17.30-20.10 ч. 

пријава на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/sites/default/files/prijava_za_kurs_smet...

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство.
Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие. Програма на обуката на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/tematskiobuki/smetkovodstvoobuka