Забрзана Јануарска група за курс по Сметководство

Котизацијата за учество е 15.600,00 ден Потврда за учество со уплата на 1 рата 5.200,00. 10% попуст за пријава на два и повеќе учесници. Почеток: 16 Јануари 2019 г. Настава: среда и четврток 17.30-20.30 ч. 

пријава на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/sites/default/files/prijava_za_kursevi.doc

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство.
Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие. Програма на обуката на линк >>> http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/tematskiobuki/smetkovodstvoobuka