ЕУРЕМ обука 2020 - Пријавување до 31 Јули 2019

Пријавување до 31 Јули 2019 ! Aктивна настава од Јануари 2020 г.

ЕУРЕМ промотивно видео на линкот >>> https://youtu.be/yDwAI97oqxs

Сертифицирани енергетски менаџери се услов и за учество на претпријатијата во проекти со компоненти на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија , а се финансирани од фондовите на ЕУ.

Пријавување и информации на линковите:

http://www.sbch.org.mk/novosti/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%...

http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/magjunarodniobuki/energetskaefikas...