ЕУРЕМ обука 2020 - Пријавување во тек

Пријавување заклучно 5 Декември 2019 ! 

ЕУРЕМ промотивно видео на линкот >>> https://youtu.be/yDwAI97oqxs

Сертифицирани енергетски менаџери се услов и за учество на претпријатијата во проекти со компоненти на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија , а се финансирани од фондовите на ЕУ.

Пријавување и информации на линк:

http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/magjunarodniobuki/energetskaefikas...