ЕУРЕМ обука - Активна настава Март 2019 год.

Активна настава во Март 2019 год.

Првите енергетски контроли во јавниот сектор и големите претпријатија согласно Законот ќе се реализираат до 30 јуни 2019 односно 30 јуни 2020 год.

Сертифицирани енергетски менаџери се услов и за учество на претпријатијата во проекти со компоненти на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија , а се финансирани од фондовите на ЕУ.

Пријавување и информации на линкот http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/magjunarodniobuki/energetskaefikas...