Цена

10.300,00 денари

(плаќање на 4 рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Програма за обука - download

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник BUSINESS RESULT

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

фонд на часови: 45 / ECVET кредити: 3

(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Христина Шеќероска

ISCED 5А сертифицирана, согласно ISBE-препораките

сертификат: Upper-Intermediate Business English

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

бесплатен прирачник за учесниците на обуката
BUSINESS RESULT

 

BUSINESS RESULT

Michael Duckworth & Rebecca Turner
(OXFORD University Press)

Business Result is business English course that gives students the communication skills they need for immediate use at work. With its communicative syllabus, authentic business material, and expert tips from a leading management school, plus interactive multi-media, Business Result helps students learn the communication skills they need for work quickly and effectively.

Key features:
- Communicative syllabus gives students business skills and language they can pick up and use straight away.
- Real-world case studies deliver authentic insights into key business issues.
- The Expert View - from Cranfield School of Management one of the world’s leading business schools - provides expert, authoritative commentary on every case study.
- Interactive Workbook on CD-ROM includes tests and exercises, plus a phrasebank, email templates, a business glossary, and extra reference material so students can personalize their learning for the workplace. www.oup.com/elt/result

Тhe material has a range the following topics:

  • Customer service

  • Motivation

  • Managing projects

  • Making decisions

  • Outsourcing

  • Employees

  • New business

  • Communications

  • Change

  • Performance

Practical, functional language presented and practised in a work-related context. Real-world case studies offer authentic and engaging insights into key business issues. Commentary on each case study from the Cranfield School of Management. The Expert View provides real-world business authenticy and introduces an authoritive business perspective to your lessons. For all your testing needs online go to www.oxfordenglishtesting.com

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

 (02) 244 8077; 075 438 576 факс: (02) 244 8134
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.