• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

КОСМО-ПРИЛОЗИ

јануари 2012, февруари 2012, март 2012, април 2012, мај 2012, септември 2012, октомври 2012, ноември 2012, декември 2012, јануари 2013, февруари 2013, март 2013, април 2013, мај 2013, септември 2013, октомври 2013, ноември 2013, декември 2013, јануари 2014, февруари 2014, март 2014, април 2014, мај 2014, септември 2014, октомври 2014, ноември 2014, декември 2014, јануари 2015, февруари 2015, март 2015, април 2015, мај 2015, септември 2015, октомври 2015, ноември 2015, декември 2015, јануари 2016

НОЕМВРИ 2012

english

 


мапа на сајтот


повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за RELAX-програмата >>

КАКО ОД ИДЕЈА ДО СОПСТВЕН БИЗНИС?

Животот на луѓето е поврзан со задоволување на различни потреби. Различноста на потребите кај луѓето е поврзана со нивните информации, нивното образование, возраст, пол, средината во која се наоѓаат, нивната куповна моќ и др. луѓето имаат потреби од храна, облека, живеалиште, образование, припадност, лични потреби и др. Но, луѓето имаат потреба од работа за да ги обезбедат сите овие различни потреби. Во таа насока луѓето имаат потреба и да се ангажираат во отпочнување и реализација на различни бизниси.

целиот текст >>

ПОСТИГНУВАЊЕ КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ ПРЕКУ МАРКЕТИНГ КАНАЛИ И МАРКЕТИНГ ЛОГИСТИКА НА ПАЗАРОТ ЗА ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНА ПОТРОШУВАЧКА

Изборот на каналите на продажба, начинот на кој потрошувачите се снабдуваат со производи, претставува едно од најважните прашања во политиката на маркетингот. Преку маркетинг логистиката производството обезбедува континуитет на залихите и продажбата, а потрошувачите навремено задоволување на потребите.

целиот текст >>

Информативно издание на
КОСМО Иновативен Центар.
Месечно ве информираме за нови иновативни бизнис-решенија
и активности кои ги објавуваме јавно како КОСМО ПРЕГЛЕД.

пријавете се... бидете во тек...

архива >>

КВАЛИТЕТ И СТАНДАРДИЗАЦИЈА - ПРЕДУСЛОВИ ЗА НАСТАП НА ГЛОБАЛНИОТ ПАЗАР

Светот е многу повеќе меѓузависен отколку што беше тоа пред еден век, а се промени и природата на светското општество. Глобализацијата ги преструктуира начините на кои живееме, и тоа многу длабоко. Пресметано е дека повеќе научници работат во светот денес отколку што имало во целокупната претходна историја на науката. Глобализацијата е политичка, технолошка и културна како што е и економска.

целиот текст >> 

ПАРТНЕРИ

   
   
   
   

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 
 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.