• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

КОСМО-ПРИЛОЗИ

јануари 2012, февруари 2012, март 2012, април 2012, мај 2012, септември 2012, октомври 2012, ноември 2012, декември 2012, јануари 2013, февруари 2013, март 2013, април 2013, мај 2013, септември 2013, октомври 2013, ноември 2013, декември 2013, јануари 2014, февруари 2014, март 2014, април 2014, мај 2014, септември 2014, октомври 2014, ноември 2014, декември 2014, јануари 2015, февруари 2015, март 2015, април 2015, мај 2015, септември 2015, октомври 2015, ноември 2015, декември 2015, јануари 2016

МАРТ 2013

english

 


мапа на сајтот


повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за RELAX-програмата >>

КРЕДИТИРАЊЕ

Кредитирањето претставува однос помеѓу два или повеќе партнери, каде еден или повеќе партнери му преотстапуваат еден дел од средствата (во стока или во пари) на друг партнер, под определени услови и на определено време. Преотстапените средства се викаат кредити.

целиот текст >>

УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТЕН ЦИКЛУС (Project Cycle Management)

Откако од страна на билатералните и мултилатералните донатори успешно завршило разгледувањето и истражувањето на методите, техниките и инструментите на управување и откако членовите на Комитетот за помош на развојот при Организацијата за економска соработка и развој - ОЕЦД разгледале и дискутирале за повеќе различни опции, Комисијата на Европската заедница ги прифатила и усвоила методите на Управувањето со проектниот циклус - Project Cycle Management.

целиот текст >>

   
   

Информативно издание на
КОСМО Иновативен Центар.
Месечно ве информираме за нови иновативни бизнис-решенија
и активности кои ги објавуваме јавно како КОСМО ПРЕГЛЕД.

пријавете се... бидете во тек...

архива >>

   

ПАРТНЕРИ

   
   
   
   

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 
 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.