• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

КОСМО-ПРИЛОЗИ

јануари 2012, февруари 2012, март 2012, април 2012, мај 2012, септември 2012, октомври 2012, ноември 2012, декември 2012, јануари 2013, февруари 2013, март 2013, април 2013, мај 2013, септември 2013, октомври 2013, ноември 2013, декември 2013, јануари 2014, февруари 2014, март 2014, април 2014, мај 2014, септември 2014, октомври 2014, ноември 2014, декември 2014, јануари 2015, февруари 2015, март 2015, април 2015, мај 2015, септември 2015, октомври 2015, ноември 2015, декември 2015, јануари 2016

ЈАНУАРИ 2012

english

 


мапа на сајтот


повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за RELAX-програмата >>

МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ 

Менаџментот на човекови ресурси ги вклучува сите активности што менаџерите ги преземаат да ги привлечат и задржат вработените и да се обезбедат дека ја извршуваат работата на високо ниво и придонесуваат за постигнувањата на организационите цели.

целиот текст >>

AЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

Алтернативните развојни форми не се спротивставени на основните туристички видови туку претставуваат компонента на взаемништво.

целиот текст >>

ERP - МИТ ИЛИ ФАКТ

ERP - Enterprise Resource Planning е начин да се интегрираат податоците и процесите на организацијата во еден единствен систем.

целиот текст >>

КОЈ Е ЛИДЕРОТ?

Денешниот свет е многу посложен, постресен и променлив од минатото. Од индустријализација поминавме во информатичко општество кое носи со себе свои последици. На работа се соочуваме со предизвици и проблеми кои пред една деценија не ни можевме да ги замислиме.

целиот текст >>

 

Информативно издание на
КОСМО Иновативен Центар.
Месечно ве информираме за нови иновативни бизнис-решенија
и активности кои ги објавуваме јавно како КОСМО ПРЕГЛЕД.

пријавете се... бидете во тек...

архива >>

МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИИ И МЕНАЏМЕНТ НА ЗНАЕЊЕ: ПРИЈАТЕЛИ ИЛИ КОНКУРЕНТИ

Информацијата е важна во секоја организација, без разлика дали е печатена или напишана на хартија, се чува во електронска формам се праќа по пошта или со електронски средства.

целиот текст >>

ПАРТНЕРИ

ОДРЖЛИВ ТУРИЗАМ

Одржлив туризам е поврзан со искористување и обезбедување на одредени вредности од различен карактер, ставови, етнички димензии, општествено-економски влијанија за опстојување и развивање на туризмот во рамките на еден регион.

целиот текст >>

ОРГАНИЗАЦИСКИ КОНФЛИКТИ

Традиционално, организациските конфликти се разбираат како отстапување од нормална работна атмосфера и манифестација на неправилности во работата на организацијата.

целиот текст >>

   

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 
 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.