• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт
 

КОСМО-ПРИЛОЗИ

јануари 2012, февруари 2012, март 2012, април 2012, мај 2012, септември 2012, октомври 2012, ноември 2012, декември 2012, јануари 2013, февруари 2013, март 2013, април 2013, мај 2013, септември 2013, октомври 2013, ноември 2013, декември 2013, јануари 2014, февруари 2014, март 2014, април 2014, мај 2014, септември 2014, октомври 2014, ноември 2014, декември 2014, јануари 2015, февруари 2015, март 2015, април 2015, мај 2015, септември 2015, октомври 2015, ноември 2015, декември 2015, јануари 2016

ФЕВРУАРИ 2013

english

 


мапа на сајтот


повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за RELAX-програмата >>

 

НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

Невербалното однесување ни помага во донесувањето на заклучоци за два вида главни односи меѓу луѓето: наклоност (или допаѓање) и моќ (статус или позиција во општествениот живот).

целиот текст >>

 

СМЕТКА - КОНТО

Во обичниот говор помеѓу стопанските и нестопанските субјекти, често се среќава веќе одомаќинетиот термин „СМЕТКА“ во смисла да се води сметка, да се направи сметка, да се наплати сметка или да се плати сметка за одделните видови деловни и неделовни активности и сметководствено-финансиски операции. Од книговодствен аспект сметаме дека, од не помала важност е и употребата на терминот „КОНТО“.

целиот текст >>

 
 
     
     

Информативно издание на
КОСМО Иновативен Центар.
Месечно ве информираме за нови иновативни бизнис-решенија
и активности кои ги објавуваме јавно како КОСМО ПРЕГЛЕД.

пријавете се... бидете во тек...

архива >>

 
     

ПАРТНЕРИ

 
     
     
     
     

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 
 
 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.