ЦЕНА

6.980,00 денари

(плаќање на 2 рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Литература

Сите учесници на обуката ќе добијат e-прирачник
АДВЕРТАЈЗИНГ ВО МОДЕРНИ МЕДИУМИ

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

цена

6.980,00 денари


фонд на часови: 20 / ECVET кредити: 1,5
(еден наставен час - 40 минути)


предавач: Сузана Николовска

(CV, тренери)

сертификат: Адвертајзинг

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со уплата на една рата од котизацијата се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

бесплатен e-прирачник за учесниците на обуката

АДВЕРТАЈЗИНГ ВО МОДЕРНИ МЕДИУМИ

 

Цели на семинарот

Обуката Адвертајзинг во модерни медиуми е наменета за претставниците на маркетинг и продажба со цел да имплементираат соодветен модел на адвертајзинг рекламни активности во современи медиуми кои се соодветни на целните групи за кои се наменети вашите производи и услуги.

Адвертајзингот како индустрија, на глобално ниво, опфаќа 1% од БДП и таа бројка вртоглаво секоја година расте во оваа гранка. Потврдено е дека со растот на вложените средства во адвертајзингот, едновремено расте и вкупниот БДП во истите економии.

Адвертајзинг е форма на комуникација со пазарот и потрошувачите. Адвертајзинг - рекламната порака ги убедува и влијае на свеста на потрошувачите да се одлучат само за вашиот производ или услуга и тоа се постигнува со комбинација на идеи, имагинација, креативност, хумор, едноставност.


На обуката ќе се обработат следните теми:

1. Адвертајзинг

2. Економска пропаганда

3. Адвертајзинг во медиуми

- аудитивни медиуми
- визуелни медиуми
- аудио-визуелни медиуми
- интерактивни медиуми

4. Огласување/ рекламирање на пребарувачи

5. Рекламирање на социјални мрежи

6. Мобилен адвертајзинг

7. Фактори кои влијаат на успешна кампања

8. Продажна промоција

9. Публицитет и односи со јавноста

10. Етика во адвертајзингот


Клуч на успехот во рекламирањето

Клучот на успехот на една реклама е во добрата содржина.Трите најголеми светски трендови во доменот на маркетингот и рекламирањето се:

1. Креирање на содржина која предизвикува интеракција

• Потрошувачите веќе долго време не се пасивни, посебно кога се зборува за реклами бидејќи учествуваат во бирањето на она што ќе го гледаат, а многу често сакаат и да бидат вклучени во креирањето на таа содржина

(PAY PER LAUGH -The CYRANOS McCANN Woldgroup Europe Barcelona Cannes Lions 2014 Winner

Misereor „PlaCard" - The Social Swipe

2. Технологија

• Секоја година се појавува некоја нова социјална мрежа, некој додаток.. но на клиентите им е се потешко да се снаоѓаат во сето тоа и затоа тоа е најголемата улога на агенциите чија задача е да диригираат во целата таа приказна

British Airways - #lookup in Piccadilly Circus

3. Креирање на содржина која ги менува навиките и однесувањата на потрошувачите

 

Cannes Media: GP a 'Happy ID' ideato da McCann Lima per The Coca-cola Company

NIVEA SUN KIDS - The Protection Ad

Дигиталниот адвертајзинг доживува огромен раст. Парите за рекламирање се селат во дигиталниот адвертајзинг, постојат многу повеќе компании, има голем број на агенции кои го прават тоа, постојат многу повеќе дигитални реклами насекаде.

Веб стана масовен медиум и првото место каде што луѓето одат при собирање на информации за купување на автомобил, стан, осигурување. Дигиталниот адвертајзинг превзема се поголем дел од буџетот на класичниот адвертајзинг, но сеуште нивната правилна комбинација води кон успешна адвертајзинг стратегија.

Учесниците на семинарот ќе реализираат индивидуални и групни вежби, групни дискусии, групни активности и бизнис-симулации дизајнирани за постигнување ефективна едукација, со што на учесниците во текот на обуката ќе им поттикне креативни идеи и подготовка на пилот-проекти за успешни адвертајзинг стратегии во современите медиуми.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.